Φωνή, Λευτέρης Σαμψών, διαφημίσεις, διαφημιστικά, εκφωνητής, χαρακτήρες, μεταγλωττίσεις, voice over, characters, cartoon, talent

VOICE OVER

Started off as a child in animated movies for Disney, TV & radio commercials. Since then I've worked with major brands such as Shell, BMW, Vodafone, Panasonic, P&G, Coca cola, Oreo and many others. I've also narrated numerous corporate videos, documentaries & tv Shows and since 2013 I've been the main male voice of major TV networks. Scroll down for demos of my recent work. You may also find samples of my work here: https://www.sedike.gr/author/lefterissampson/

RECENT WORK & DEMOS